E - mail

a.tym.tabory@gmail.com

Telefonní spojení

Adam Dzvinčuk  +420 732 250 765 
info
Anna Majerová  +420 723 645 056
vedoucí tábora

Antonín Šanovec  +420 725 228 301 
finanční záležitosti

Sociální sítě